Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

Snowshoe Thompson renn 9. april – AVLYST

Snowshoe Thompson Minnerenn er avlyst pga mangel på snø.

Styret

Navn/adresse verv tlf mail
Tina Ofstad Pettersen

Sjøtveitlie 58

Leder 47 37 78 82 tinaofstadpettersen@gmail.com
Silje Vaa

Skogvegen 12

Nestleder 98 81 57 63 siljevaa_@hotmail.com
Nina Helene Jarstad

Valdresmogen 8

Kasserer 98 67 49 62 njarstad@yahoo.no
Ellen Løvås Singsåsmo

Mogan 70

Sekretær 99 41 99 67 gsingsa@online.no
Trude Thosand

Sjøtveitlie 54

Styremedlem 40 49 78 66 trude.thosand@hotmail.com
Inger Mari Nymoen

Øvrebygde 45

Styremedlem 90 19 61 27 mari.nymoen@hotmail.com
Gaute Haukaas

Austbygdebakkan 23

Styremedlem

 

48 11 74 65 haukaas.gaute@gmail.com
Audhild Miland

Solvang 11

Vara 98 80 46 38 audh-m@online.no
Tove Bråten

Solvang 4

Vara 95 80 94 34 brtove@hotmail.no

Ellers send oss en epost til austbygde.utviklingslag@gmail.com

Årsmøte 2015

Les Austbygde utvikling sin Årsmelding 2015 ved å trykke på linken.

Aarsmote1

Aarsmote2

Aarsmote3

Snowshoe Thompson 20. mars

snowshoe

Trafikksikkerhetsprisen til Austbygde Utviklingslag

Austbygde utviklingslag har i en årrekke jobbet aktivt for å bedre trafikksikkerheten i Tinn Austbygd, og får Trafikksikkerhetsprisen 2015 som er på 50.000 kroner.

Prisen ble delt ut under Telemark fylkeskommunes festforestilling «Fotavtrykk Telemark» 11. februar.

Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, som avgjør hvem som mottar prisen.

Utviklingslaget har vært, og er en positiv bidragsyter og samarbeidspartner ved gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak og opprustning av Austbygde sentrum.

Skoleveg og adkomst til kollektivpunkt

Tiltakene som er gjennomført, med viktige bidrag fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, er i stor grad rettet mot skoleveg og adkomst til kollektivpunkt på Dølehalleplassen i Tinn Austbygd. Det er opparbeidet fortau, torg med bussholdeplass og leskur.

Austbygde Utviklingslag har gjennom stor egeninnsats forbedret trafikksikkerhetssituasjonen i bygda betydelig. Dette har vært sikra gjennom godt påvirkningsarbeid overfor blant annet Telemark fylkeskommune, men også gjennom betydelig egeninnsats.

Om prisen

Trafikksikkerhetsprisen er et æresbevis som markerer en spesiell innsats for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet eller på fylkesbasis.

Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten.

Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, som avgjør hvem som mottar prisen. Utvalget består av fylkespolitikere og medlemmer fra Utrykningspolitiet, Telemark politidistrikt, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

I fjor var det var det borettslaget Klyve 2 som mottok prisen, året før Borge skole i Porsgrunn.