Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

Trafikksikkerhetsprisen til Austbygde Utviklingslag

Austbygde utviklingslag har i en årrekke jobbet aktivt for å bedre trafikksikkerheten i Tinn Austbygd, og får Trafikksikkerhetsprisen 2015 som er på 50.000 kroner.

Prisen ble delt ut under Telemark fylkeskommunes festforestilling «Fotavtrykk Telemark» 11. februar.

Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, som avgjør hvem som mottar prisen.

Utviklingslaget har vært, og er en positiv bidragsyter og samarbeidspartner ved gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak og opprustning av Austbygde sentrum.

Skoleveg og adkomst til kollektivpunkt

Tiltakene som er gjennomført, med viktige bidrag fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, er i stor grad rettet mot skoleveg og adkomst til kollektivpunkt på Dølehalleplassen i Tinn Austbygd. Det er opparbeidet fortau, torg med bussholdeplass og leskur.

Austbygde Utviklingslag har gjennom stor egeninnsats forbedret trafikksikkerhetssituasjonen i bygda betydelig. Dette har vært sikra gjennom godt påvirkningsarbeid overfor blant annet Telemark fylkeskommune, men også gjennom betydelig egeninnsats.

Om prisen

Trafikksikkerhetsprisen er et æresbevis som markerer en spesiell innsats for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet eller på fylkesbasis.

Den kan tildeles en person eller en gruppe mennesker som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerheten.

Det er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, som avgjør hvem som mottar prisen. Utvalget består av fylkespolitikere og medlemmer fra Utrykningspolitiet, Telemark politidistrikt, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

I fjor var det var det borettslaget Klyve 2 som mottok prisen, året før Borge skole i Porsgrunn.