Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

Historiske bilete

Eit utval av Øystein Jonsjord (ØJ) sine bilete.

{morfeo 8}

Forklaring til bileta:

1    Den gamle doktorboligen på Tosand, doktor Sandve
2    Austbygde Samvirkelag, Østby sitt hus i dag
3    Austbygde Forbruksforening (Austb.s-lag) bakgrunn: huset til bakar Hansen
4    Forbruksforeningen (Austbygde samvirkelag med Moen og Tinn helseheim i bakgrunn.
5    Austbygde helseheim
6    Bøen skule
7    Austbygde kyrkje
8    Austbygde kyrkje
9    Austbygde kyrkje
10    Austbygde kyrkje
11    Øystein Orekåse Atrå kyrkje
12    Lurheim grendehus
13    H.O. Haugan
14    Fjelljom ungdomsherberg
15    Dølehalle
16    Dølehalle
17    Bulldoseren Jutul på Skirvedalsvegen
18    Vegarbeid på Skirvedalsvegen
19    Opning av Skirvedalsvegen
20    Skirvedalsvegen
21    Skirvedalsvegen
22    Skirvedalsvegen
23    1961 vegopninga Mykleset
24    Andreas Aarli og Herbjørn Lurås
25    Sag på Steinsland
26    Rjukanfoss ved Sandviken bryggje 1915
27    Straumen kom til Austbygde
28    Jonsjord
29    Seterslått
30    På seterbesøk på Myreputt i Sansetdalen, budeie Gro Øyaland
31    Jonsjord
32    Potetsåing på Jonsjord
33    Slått på Jonsjord
34    Høyonn på Jonsjord
35    Telemarkskyr på beite
36    Øystein og Lars Jonsjord
37    Smedane Knut Grimsrud og Hans T.Spånem
38    Nybrot på Nord-Jonsjord
39    Natursteinmur mura av Løkås
40    Rue
41    Nord-Jonsjord
42    Jarebur frå 1600-talet  nord-Jonsjord
43    Lure
44    17.mai tog på Haukås skule 1913
45    Haukås skule ca. 1913
46    Undomslagsstemne
47    Samling i Kåpetosberget i Luråsgrenda
48    Skuleklasse Haukås skule
49    Skuleklasse Haukås skule
50    Skuleklasse med lærar Aarli
51    Medlemmer i Austbygde bondekvinnelag
52    Stevne ved Sandviken bryggje
53    Stevne ved Sandviken bryggje
54    Ungdomar på skitur
55    Ein flokk karar frå øvre Austbygde
56    Eit slag kort på sundags føremiddag, Haukås-karar
57    Gravferd før 1915, seinare kom det kvite kister
58    Parti frå Austbygde
59    Utsikt mot Luråsgrenda
60    Haukåsgrenda sett frå vestsida.
61    Utsikt frå Svalestogo
62    Bokko, Apalen m.m
63    Utsikt frå Jonsjord
64    Parti frå Austbygde båt ved brygga
65    Dampskipet Tinn
66    ØJ= Øystein Jonsjord, starta fotograferinga i 1912, 17år gamal

101    Hølje O. Haugan starta daglegvarehandel omlag1910 eigar: Lisbeth Bjørtuft
102    1956 KjetilBakka overtok butikken etter O.H.Haugan eigar: Lisbeth Bjørtuft.
103    Austbygde Samvirkelag prospektkort flyfoto
104    Parti frå Austbygde sentrum prospektkort flyfoto