Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

Sluttrapport Bygde Kans 2008-2011

«Bygde Kans» prosjektet er avslutta.

Her følger sluttrapporten i to deler, grunnet opplastingsproblemer.

Sluttrapport del 1

Sluttrapport del 2

Hytteprosjektet 2006-2010

Siri Stranderud har vært prosjektleiar for Hytteprosjektet.

Dette har vært eit spennande prosjekt.

Istadenfor at samfunnet prøver å få hyttefolk til å bli tømt for pengar, har fokuset her vært: kva kan hyttefolk tilby samfunnet.

”Jeg valgte Tinn som hyttekommune fordi jeg falt pladask for den fantastiske naturen og ble fasinert av historien.” –Sitat hyttebeboer.

Last ned hele prosjektet her (2,3MB)

Sluttrapport Øyan Turområde

Tinn Austbygd 2008- 2011

«Endeleg har vi kome i mål med prosjektet ”Øyan turstigområde” med den kvaliteten og dei tiltaka vi har ønskt oss.
Dette er takka vere finansieringa frå miljøavdelinga hjå Fylkesmannen, Miljø i Fokus og Småsamfunns- satsinga frå KRD. – Og ikkje minst: ein stor takk til lokale bidragsytarar med kompetanse, velvillige grunneigarar, dugnadsinnsatsen frå bygdefolket og frå skulane og barnehagen.»

Klikk her for å lese hele Sluttrapporten

Prosjektleder har ordet. arkiv

Bygde kans
Nå skjer det i Tinn Austbygd

Etter lang tid med mye planlegging og skrivearbeid er det tid for synlige resultater.
Som dere sikkert har lagt merke til er det gravearbeider i gang ved Dølehalle.
Fossheim er en kløpper med maskinene og steinhellene ,og til 17. mai håper vi du kan sette deg ned i det nye amfiet og nyte utsikten over Dølehalleplassen og det som rører seg i sentrum.
Som dere merker har vi tatt ned infotavlene. Det skal komme nye infotavler om ikke så lenge som vil bli plassert borte ved Tinn Sparebank.

Dersom du tar turen ned i Øyan området i løpet av våren og sommeren vil det skje ting der også. Gaute Midtbøen og Ulf Hope er først ute sammen med skolen. De skal bygge opp en kolmile. Der skal det komme opp bilder og informasjon om hvordan kolmila er bygd opp, og hva kolet ble brukt til. Etter hvert skal vi rydde ferdig til flere rasteplasser. Det skal sages og ryddes, snekres lekeapparater, benker og bord.

Vi skal også sette av et lite prøvefelt i Øyan  for å se om vi kan dyrke fram en blomstereng.    Der har vi fått god hjelp av Sigve Reiso som er biolog og bistår oss med kunnskap.
Vi har hyrt inn Ron Bruinvis som  tar ansvaret  med å få til en Trolldam  
I dammen skal det komme rumpetroll om vi er heldige.

Som dere forstår blir det en del å gjøre
Her trengs det dugnad, og vi håper mange melder seg på til noen timers dugnadsarbeid Vi kommer til å sette opp tidspunkt for dugnader på hjemmesida også.
Vi søkte fylkesmannen om midler til miljø og fritidstiltak i Øyanområdet og fikk 100.000.-
Det er vi fornøyd med.
Vi vil takke grunneierne Halvor Fagerberg og Arild Draugsvoll for positiv velvilje med  å få   Øyanområdet til å bli en sentrumsnær perle for friluftsliv, læringsarena og rekreasjon for alle.

Ellers har vi hatt et kreativt møte med ti ungdommer i alderen  12 -19 år.
Vi fikk gode innspill som vi skal følge opp.

Så håper vi at mange møter opp på et åpent møte på Dølehalle Tirsdag 26. mai. Da har det gått ett år av prosjektperioden , og det er tid for å oppsummere og legge planer framover.
Tidspunkt og program kommer seinere med annonse i RA, på hjemmesida og på plakater.
Det vil bli foredrag, kulturinnslag , servering og diskusjoner.

Håper vi sees der !

Med hilsen
Siri Strandrud
Pr.leder.

Ta gjerne kontakt

Rapport jan09-31jun 09

 

Amfiet i startgropa
Foto  Anne Kristine Øyaland Nyiri

Tiltak

Øyan

• Møte med grunneiere vedr tiltak på Øyan
• Innhenta  kompetanse for å sette i gang med kartlegging av biologisk mangfold. Arbeidet er nå ferdig og vi har fått en plan for området . Planen inneholder områder for blomstereng, gammel skog , planter og innsekter.
• Innhentet  kompetanse for etablering av Trolldammen. Et egna område er nå funnet  og det gjenstår å begynne graving til dammen.
• Kolmila er bygget i samarbeid med skolene. Det gjenstår opplysningsskilting
• Startet dugnad på rasteplasser i henhold til planen. Plass nr. 1 Bålplassen ,er nå ferdig til bruk
• Søkte om friluft/miljøpenger fra Fylkesmannen og fikk tildelt Kr.100.000.-
• Øyan skal være med i en kartbok over turveier i Tinn iverksatt av prosjektet Vidda Vinn

Amfiet
• Vi er kommet over halvveis med legging av steinheller til amfiet og regner med å fullføre amfiet i løpet av høsten. Garasjen har blitt forskjønna med steinsetting av fronten.

Mjølkerampa
• Mjølkerampa har ikke kommet på plass da Vegvesenet ikke godkjente planen. Nå er den kommet med i reguleringsplanen for Austbygde sentrum og vi regner med å få den på plass så fort den er ferdig og vi får godkjenningen.

Barn og unge
• Har gjennomført en idedugnad med ungdom i bygda. Ti unge møtte opp og kom med innspill. Volleyballbane var ett av ønskene. Vi har vært på befaring for å finne en egnet plass. Det er ikke avklart ennå.
Bygde kans har støttet et privat initiativ til bygging av skate- rampe.
To ungdommer bidrog med å male logofigurene ferdig. De står nå plassert ved starten på turveien på Øyan
Vi støtter også skibussen økonomisk. Bussen går fra Atrå til skianlegget på Bakkhus i Tessungdalen .
Vi har fått en henvendelse fra 4H om et samarbeid.

 

Oppslagstavler
• De nye oppslagstavlene er på plass. Oppslagstavlene er en spleisepakke  mellom  Tinn kommune og Bygde kans.

 

Bygdeutstillinga
• En egen bygdeutstillingskomite har jobbet med å fornye bygdeutstillinga både med nye produkter og aktiviteter . Det har gitt gode resultater. Bygdeutstillinga åpnet med rekordstort oppmøte og gode salgstall.
Vi har også bidratt med nye opplysningsskilt  for bygdeutstillinga.
Tinn kommune har bidratt med tre blomsteroppsatser på utsiden av Dølehalle

Åpent folkemøte
• I forbindelse med at prosjektet feiret ett år, inviterte vi til åpent møte for å orientere om tiltakene i prosjektet etter ett år. Vi inviterte Harriet Slåen fra Seljord som orienterte fra Stedsutviklingsprosjektet i Seljord. Vi hadde underholdning av Linnea Dale og serverte rjomegraut. Det var godt frammøte og diskusjoner i salen.
Vi har nå en egen ansvarlig for dugnadslister.

Haustmarknaden
• Det har vært planleggingsmøter til den store Haustmarknaden som skal bli en årlig aktivitet i september.  Nytt i år er Olabilløpet som skal finne sted denne dagen.

 

Museum
• Innspill på det åpne møtet fra Erik Tischbein om å etablere et kunstmuseum. Målet er at arbeider fra de ulike kunstnerne som har hatt sitt virke i bygda kan stilles ut.
Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som vil jobbe med å realisere ideen.

Ellers får prosjektet gode meldinger om aktiviteter i bygda. Vi håper hjemmesida blir flittig brukt. Der prøver vi å få med både stort og smått av det som opptar bygda.