Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

Styret

Navn/adresse verv tlf mail
Tina Ofstad Pettersen

Sjøtveitlie 58

Leder 47 37 78 82 tinaofstadpettersen@gmail.com
Silje Vaa

Skogvegen 12

Nestleder 98 81 57 63 siljevaa_@hotmail.com
Nina Helene Jarstad

Valdresmogen 8

Kasserer 98 67 49 62 njarstad@yahoo.no
Ellen Løvås Singsåsmo

Mogan 70

Sekretær 99 41 99 67 gsingsa@online.no
Trude Thosand

Sjøtveitlie 54

Styremedlem 40 49 78 66 trude.thosand@hotmail.com
Inger Mari Nymoen

Øvrebygde 45

Styremedlem 90 19 61 27 mari.nymoen@hotmail.com
Gaute Haukaas

Austbygdebakkan 23

Styremedlem

 

48 11 74 65 haukaas.gaute@gmail.com
Audhild Miland

Solvang 11

Vara 98 80 46 38 audh-m@online.no
Tove Bråten

Solvang 4

Vara 95 80 94 34 brtove@hotmail.no

Ellers send oss en epost til austbygde.utviklingslag@gmail.com

Russbru i Austbygde tettsted: Ny gang – og sykkelbru

 

Breivik-bru-Åmot Trafikksikkerheten i Austbygde tettsted er i dag meget dårlig ved Russbru:  3 armet kryss på nordsida, RV 364 ut mot Hovin – vegen oppover til Tessungdalen – lokalvegen til boligfeltet på ”Mogan” der det også er industri og annen næring (bakeriet)
På sydsiden har vi 2 armet kryss RV 364 til Atrå og Pålerudvegen. I tillegg har vi den svært uoversiktlige Dølehalleplassen der store og små biler står parkert på alle mulige og umulig måter, samt kjører ut og inn i alle retninger. Dessuten går RV 364 i sving gjennom sentrum, noe som svekker oversikten.

Det er mange som må krysse brua, mange barn, eldre og folk som er dårlige til bens og rullestolbrukere. Særlig er det farlig om vinteren med glatte veger og snø på den lille fortauskanten som er der. En gangbru vil for næringsdrivende bety et løft der begge sider av elva vil bli knyttet nærmere sammen.

Dette var situasjon da forsikringsselskapet Gjensidige sendte brev til sine forsikringstakere i august 2007 om at de hadde avsatt kr 100 mill. – gjennom Gjensidigefondet – til tiltak ute over det ganske land. Det er lov å prøve seg og etter 2 søknader lykkes det. Den 25.04.08 tikket det inn en E- mail fra Gjensidigefondet der de meddelte at vi hadde fått kr 500 000 til prosjektet ”ny gang og sykkelbru ved Russbru”.

Da var jobben og få inn mer penger og pr. november 2008 har vi: Gjensidige fond kr 500 000, Tinn kommune kr 150 000, Austbygde Utviklingslag kr 50 000, Tinn Sparebank kr 100 000, Privatpersoner og firma kr 45 000 = kr 845 000.

Vegvesenet har ikke hatt penger å sette inn i prosjektet, men har ytet rask og effektiv hjelp og støtte med skissetegninger, styrkeberegninger og kostnadskalkyle høsten 2007. Brua blir Vegvesenets eiendom og ansvar, når den er ferdig, og de har påtatt seg å prosjektere selve brua uten kostnad for oss. Vi har da måtte vente på at de kan starte dette arbeide som nå er lovet oppstartet i januar 2009.

Ut fra dette bør vi kunne få inn anbud på brua og starte arbeidet våren 2009 med ferdigstillelse i løpet av sommeren.

Vedlagte illustrasjonsbilde viser Brevik bru, Åmot i Buskerud, målet er å få til en lignende bru i Austbygde, det vil trafikksikringsmessig og estetisk bli en stor forbedring for Austbygde tettsted.

 

Utviklingslaget

Austbygde Utviklingslag har sida 1972 arrangert Tinn Bygdeutstilling, ei sals-utstilling av kunsthandverk.

Vi er eit lite foretak som først og frems jobbar med organisering og gjennomføring av sommarens store severdighet i Austbygde; Bygdeutstillinga.

Utviklingslaget arbeider for ei livskraftig bygd der trivsel og utvikling står i fokus. Fastbuande skal trivast, tilflyttarar skal kome, og turistar skal stoppe opp. Småsamfunnsprosjektet med millionbeløp frå stat og kommune set fart på dette arbeidet.

I Tinn Austbygd opplever vi tilflytting.

I lengre tid har ein gjeng jobbet med prosjektet «Bygde kans». Fleire småprosjekt har blitt realisert gjennom mykje dugnadsjobbing og pengebevilgning frå kommune, fylke og stat. «Bygde kans» prosjektet er no avslutta, og derfor er det vanskeleg å skaffe pengar til vidare gjennomføring av nye prosjektar i Austbygde utviklingslag vil jobbe med.

Det nye styret i Utviklingslaget har det siste året gitt penger til bl.a. nytt sceneteppe på Dølehalle og julelys ved mjølkerampa.

Vi vil oppfordre alle som bur i bygda om å støtte opp om Utviklingslaget, for det er viktig for bygda. Alle likar å bu der det skjer noko.

Du kan óg gje ein pengegåve og støtte oss:

Enkeltmedlem kr 150,-

Familiemedlemskap kr 250,-

Husk å skrive på ditt namn

Konto: 2620.21.14457

Styrets prioriterte arbeidsområder for 2014 er:

* Haustmarknaden

* Julegrantenning

* Sentrumsplan for Austbygde

* Prosjektet «Bygd imellom»

Dersom du vil hjelpe oss på ein eller annan måte med utvikling i bygda:

TA KONTAKT MED OSS!