Brev hjem

Brev heim

brev hjem

Ein gong tinndøl - alltid tinndøl..

Les mer

17. mai Komite for 2016

IMG_2522

Medlemskontingent 2016

AU2016a

Medlemskontingenten er Utviklingslagets eneste inntektskilde – med unntak av mindre støttemidler fra lokale bedrifter.

Den brukes til gaver og tilskudd til ulike aktiviteter og har til formål å skape liv og trivsel for befolkningen i bygda. Aktiviteter for barn og ungdom er høyt prioritert.

I 2015 hadde vi 13 enkeltstående medlemmer og 62 familier.
I 2016 er det vårt mål å runde et samlet medlemstall på 100.

I 2015 ble medlemskontingenten blant annet brukt til flg:

Tilskudd til : Juleutsmykning, 17.mai-komiteen, Hundesøppelbokser ved Øyan
Underholdning i forb. med: Tour of Norway og Haustmarknaden
Premier o.lign. til: Mini-touren (Tour of Norway) godteposer til advent
Servering i forb. med: Haustmarknaden, dugnader (rydding i sentrum, hogst og slått)

Leie av Dølehalle til møter og arrangementer. Annonsekostnader i forbindelse med våre arrangementer. Eksempelvis skal det mer enn 50 familiemedlemskap til for bare å dekke våre annonsekostnader…..

Selv om Kommunen og flere bedrifter har sponset våre arrangementer, har utgiftene i 2015 vært større enn inntektene, så vi håper at ennå flere tegner medlemskap for 2016. 

Våre oppgaver og mål for øvrig:
Etter avslutning av prosjekt Bygde Kans i 2011, har det vært en utfordring å videreføre aktiviteter som medfører økonomiske kostnader. Her kan eksempelvis nevnes:

 • Utsmykking og lyssetting av Russ Bru – kostnad til vedlikehold
 • Øyan-området – oppsyn og vedlikehold er dugnadsbasert, men området er i stadig utvikling hvilket i tillegg til vedlikehold av sitteplasser m.m. kan medføre litt utgifter.
 • Vedlikehold og nyanskaffelse av flagg og bannere som pryder og kjennetegner Bygde Kans
 • Opprustning og vedlikehold av fotballbanen i Røysekattlia – et samlingssted for barn og ungdom. I 2016 starter arbeidet med å etablere en ballbinge og aktivitetsområde i tilknytning til fotballbanen.
 • Diverse tiltak for å gjøre Austbygde til et trivelig sted å bo.

I 2013/2014 har vi startet samarbeid med prosjekt Bygdemellom som jobber med ulike prosjekter som knytter bygdene sammen. Her kan blant annet nevnes gang- og sykkelsti mellom Austbygde og Atrå – og bru som knytter Båthavna sammen med Øyanområdet. Vi jobber også med aktivt nærmiljø som læringsarena – f.eks. Øyanområdet og Sandven. I 2015 er det innvilget penger til skilting i Øyan og andre steder i Austbygde.

Austbygde Utviklingslag har som hovedmål for 2016:

 • Å jobbe med ulike prosjekter og strategier slik at alle områder i Austbygde knyttes sammen på en naturlig og fin måte.
 • Sikre at turområder og møteplasser blir utviklet og vedlikeholdt, slik at vi på denne måten skaper økt trivsel i Austbygde.
 • Fortsette utvikling og vedlikehold av Øyanområdet med blant annet skilting og info.
 • Oppstart med etablering av Ballbinge i tilknytning til Fotballbanen. Oppgradering av hele området som aktivitetsområde for barn og ungdom.

 Faste aktiviteter, dugnader og arrangementer:

 • Tour of Norway. Utviklingslaget skaper liv og røre i Austbygde og aktiviteter for barn.
 • En årlig begivenhet og folkefest 3. helg i september.
 • Nissemarsj og julegrøt. En ny og forhåpentlig fremtidig begivenhet adventslørdag.
 • Rydding fra Sentrum til Sandviken – og litt til…. Vårdugnad med sosialt samvær.
 • Hogst i Øyan. Vedlikehold og regulering av kulturlandskapet.
 • Slåtten i Øyan. Sikre videre biologisk mangfold, kombinert med læringsarena for skolebarn.

Vi oppfordrer alle som bor i Austbygde om å støtte opp om Utviklingslaget sitt arbeid så vi kan gjøre Austbygde til et trivelig sted å bo. Er du utflytter, er du også velkommen til å bli medlem.

Vi ønsker å gjøre bygde kans til et attraktivt sted å stoppe på gjennomreise og flytte til så vi kan øke befolkningstallet i Tinn.

Vi trenger både økonomisk støtte gjennom medlemskap – og gode hjelpere i forbindelse med dugnader og arrangementer.

Har du noe å bidra med, så ta gjerne kontakt. Ellers kan det hende vi ringer og spør om hjelp.

Ta gjerne kontakt med oss på austbygde.utviklingslag@gmail.com

Se også vår hjemmeside www.austbygde.no

og vår facebookside – austbygde.no

Vennlig hilsen

Austbygde Utviklingslag

Haustmarknaden & åpning av Austbygde sentrum

Haustmarknad15

Tour of Norway 2015

Tour_of_Norway

Snowshoe Thompson

image